پشتیبانی این مجموعه از بخش های تدارکات شرکت های پیمانکار نفت ،گاز در پروژه هایEPC & P فرا ساحلی و خشکی در صنایع حفاری و استخراج طبق دستورات و سفارشات مجریان طرح های توسعه و بهره برداری همچنین امکان واردات کلیه اقلام وارداتی به صورت کلی و همگام مشخصات فنی و مهندسی ، زمانبندی ،نصب و بهره برداری.

نشانی دفتر مرکزی
خیابان بهار جنوبی –برج ادری تجاری بهار- طبقه پنجم اداری واحد 620

 021-77615186-9
 021-77610956