یکی از مهمترین بخش های حوزه های انتقال ، ترانزیت ، زخیره سازی و صنایع پتروشیمی را می توان مخازن نگهداری و تحت فشار نام برد که تامین اقلامی چون ورق های A516 GR.70,ST37,ST52 طبق استاندارد هایASTM,ASME و تحویل اقلام در محل پروژه ها نیازمند مدیریت زمانبندی مدیریت مالی و همچنین تجربیات فنی می باشد که این مجموعه با تجربیات درخشان خود توانمندی خود را در این سالها نشان داده است

نشانی دفتر مرکزی
خیابان بهار جنوبی –برج ادری تجاری بهار- طبقه پنجم اداری واحد 620

 021-77615186-9
 021-77610956