خطوط انتقال نفت و گاز : لوله های مورد استفاده جهت حوزه های بهره برداری نفت ، گاز و خطوط انتقال :LSAW-ERW و همچنین لاین پایپ های PSL2 طبق سفارشات کارفرمایان اصلی و پیمانکارانفعال این حوزه در تامین و واردات به صورت مستقیم و بدون واسطه با کمک تجربیات مهندسی بازرگانی این مجموعه.

نشانی دفتر مرکزی
خیابان بهار جنوبی –برج ادری تجاری بهار- طبقه پنجم اداری واحد 620

 021-77615186-9
 021-77610956